Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för besökare av webbplatsen och är en samtyckeshandling. Integritetspolicyn reglerar hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål. Vänligen läs igenom integritetspolicyn innan personuppgifter delas med oss.

1. Personuppgiftsansvarig

Integritetsinformationen nedan gäller för behandling av personuppgifter som genomförs av webbplatsens ägare Monteriva Kaffe Sverige AB.

2. Uppgifter

I tjänster som vi tillhandahåller och i övrig kommunikation kan vi samla in uppgifter i följande kategorier:

A: Kontaktuppgifter – namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

B: Digital kommunikation – e-post, kommentarer och omdömen via web och sociala medier.

C: Digitala uppgifter – IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, vilken plattform som används och vilka länkar som öppnas.

3. Uppgiftsinsamling

Personuppgifter i samtliga kategorier lämnas av kund i samband med besök på webbplatsen och övrig kommunikation.

4. Lagring av personuppgifter

Uppgifter i kategori A och B gällande kommentarer och omdömen på webbplatsen och sociala medier lagras så länge som materialet finns tillgängligt eller tills kommentaren eller omdömet raderas av skaparen. Uppgifter i kategori B gällande e-post inkommer till en inkorg där endast berörd personal har tillgång. Lagringstiden av e-post styrs av ärendet, dock lagras e-post i högst nio månader. Övriga uppgifter i kategori B och C har en obegränsad lagringstid i uppföljningssyfte.

5. Registerutdrag

Det är när som helst möjligt att kontakta oss och begära att få åtkomst till dina personuppgifter. Detta inkluderar rättelse och radering av de personuppgifter som vi behandlar. En del av uppgifterna kan behöva lagras trots begäran om gallring i syfte att efterleva lagstiftningen. För att begära information om dina personuppgifter skall en undertecknad begäran skickas till oss skriftligen. Registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter kan debitering ske.

6. Datainspektionen

Vid eventuell oenighet om behandling eller lagring av personuppgifter kan en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Monteriva Kaffe Sverige AB förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Eventuella ändringar träder i kraft först efter att de har publicerats på webbplatsen.

8. Kontaktuppgifter

Monteriva Kaffe Sverige AB
Alsnögatan 9
116 41 Stockholm

Telefon: 08 658 60 00
E-post: espresso@monteriva.se