Hur skummar man mjölk?

För att kunna skumma mjölken på ett bra sätt behövs en rejäl ångfunktion. För det krävs det att kokaren har en volym på minst 1,5 liter. I mindre hemmamaskiner är ofta kokaren bara någon deciliter och ska dessutom hålla hetvatten för bryggning av kaffe.

Självklart är det även skillnad att skumma med en bra hemmamaskin jämfört med en stor cafémaskin med kokarvolym på över 20 liter. Men de kan båda leverera ett jämnt tryck på ångan och kvalitén på mjölken blir lika bra, även om det tar några extra sekunder med en mindre maskin.

Dosera

Anpassa mängden mjölk du häller upp i skumkannan efter vad du ska bereda. Man ska helst inte återanvända tidigare skummad mjölk.

För att det ska bli lättare att skumma mjölken ska du ha en kanna anpassad efter volymen. Ska du bara skumma för en cappuccino eller caffè latte passar en kanna på 35-60 cl. Medan om du ska skumma till två caffè latte passar en kanna på 100 cl. Större kanna kommer du inte behöva.

Det är svårt att få till skumningen om mjölken bara fyller ett par centimeter i kannans botten.

När du har hällt upp den kylda mjölken i skumkannan så bör du brygga den espresso som mjölken ska hällas på. Den kommer vara färdig lagom till dess att du skummat mjölken färdigt.

Testa ångan

Provblås alltid ångan innan du för ned ångröret i mjölken. Om maskinen varit oanvänd en tid så kommer först lite vatten ut, som du inte vill blåsa ned i mjölken.

Det är också en säkerhetskontroll för att se att det finns tryck. Tänk också på att inte ta ut hetvatten från maskinen före du ska skumma eftersom att det sänker trycket i kokaren.

Skumma mjölken

För ned ångröret längs med sidan av kannan i en vinkel så att ångan blåser igång en virvel i kannan. Låt pipen bli täckt av mjölk, om du börjar för nära ytan kan det stänka. En vertikal virvel är att föredra då skummet oftast blir fylligare och bättre men en horisontell virvel fungerar bra och är betydligt enklare att skapa.

Fatta ett grepp om kannan så att du känner mjölkens temperatur. Om du håller i kannans handtag med ena handen så bör den andra handen vila på sidan om skumkannan så att du alltid känner värmen.

Kör igång ångan på full fart. Sänk kannan till dess att du hör ett fräsande ljud. När det fräser skapas skum.

Efter någon sekund av fräsande ljud höjer du kannan, det har då redan skapats tillräckligt med skum, mjölken behöver bara ytterligare värme. Om det skapades stora bubblor, för att du kom för nära ytan med pipen, så grävs dessa ned i den snabbt roterande mjölken.

Stäng av ångan när du känner obehag av mjölkens värme. Se till att ångan är helt avstängd innan du för ur pipen från mjölken, detta för att det annars kan uppkomma stora bubblor om man för ur pipen för hastigt. Mjölken har nu nått en temperatur omkring 60 grader.

Efter skumning bör du blåsa ur och torka av ångröret med en fuktad Latte-duk.

Servera

Om det finns synliga bubblor i mjölken kan du bestämt dunka kannan mot arbetsbänken, bubblorna slås då ur. Se bara till att täcka över kannans topp så att mjölken inte stänker ut.

Håll kannan och därmed mjölken i rörelse så att du förhindrar att skummet samlas på toppen, mjölken ska vara homogen.

Häll försiktigt upp mjölken på den nybryggda espresson. Om du har skummat mjölk till två cappuccino exempelvis så bör du hälla på mjölken tills den fyllt ungefär 3/4 av ena koppen för att sedan hälla på i hela den andra koppen och sedan fylla på resten av mjölken i den första koppen. Detta skapar en jämn skumfördelning i båda kopparna till skillnad från om du fyllt hela första koppen först och sedan den andra.

Lämna ett svar